ITP WhiteBoard Desktop

ITP WhiteBoard finns i två olika versioner som samspelar med varandra:

De båda versionerna går att koppla ihop för att till exempel samarbeta i realtid eller interagera trådlöst under din presentation, lektion eller utbildning. Den bästa lösningen är alltså att använda båda versionerna (Desktop och Live) tillsammans. På så vis kan interaktion ske framme vid tavlan samtidigt som deltagarna kan se bilden och aktivt deltaga via sina egna enheter.

Läs mer om ITP WhiteBoard Desktop