Befintlig whiteboard

Delta i en whiteboard som redan är startad. Här behövs en kod till whiteboarden.

Ny whiteboard

Börja med en helt ren whiteboard, bjud in användare och börja samarbeta!